Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Sbírka právních předpisů (OZV)

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Dokumenty zveřejněné před účinností zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Vyhlášky a nařízení
OZV 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (198,6 kB; pdf)
OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu (178,7 kB; pdf)
OZV 4/2020 (viz OZV 2/2021) o poplatku za komunální odpad (131,2 kB; pdf)
OZV 3/2020 o místním poplatku ze psů (141,3 kB; pdf)
OZV 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (436,9 kB; pdf)
OZV 1/2020 (viz OZV 4/2020) o poplatku za komunální odpad (1566,3 kB; pdf)
OZV 3/2019 (viz OZV 1/2021) o místním poplatku z pobytu na území obce Radimovice (172,4 kB; pdf)
OZV 2/2019 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním (o akcích typu technoparty) (315,5 kB; pdf)
OZV 1/2019 (viz OZV 1/2020) o poplatku za komunální odpad (134,2 kB; pdf)
OZV 2/2018 o nočním klidu (254,1 kB; pdf)
OZV 1/2018 (viz 2/2020) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (160,6 kB; pdf)
OZV 4/2017 (viz OZV 1/2019) o poplatku za komunální odpad (147,9 kB; pdf)
OZV 3/2017 (viz OZV 2/2018) o nočním klidu (428,2 kB; pdf)
OZV 2/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (209,3 kB; pdf)
OZV 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (209,8 kB; pdf)
OZV 2/2015 kterou se vydává požární řád obce (812,4 kB; pdf)
OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radimovice (85,6 kB; pdf)
OZV 2/2012 (viz OZV 4/2017) o poplatku za komunální odpad (113,9 kB; pdf)
OZV 1/2012 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (72,7 kB; pdf)
u 7/2011 Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních komunikací (476,4 kB; pdf)
OZV 7/2010 (viz OZV 3/2020) o místním poplatku ze psů (120,7 kB; pdf)
OZV 6/2010 (viz OZV 1/2012) o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (79,7 kB; pdf)
OZV 5/2010 (viz OZV 2/2012) o poplatku za komunální odpad (78,1 kB; pdf)
OZV 4/2010 (viz OZV 1/2018) o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1374,7 kB; pdf)
OZV 3/2010 (viz OZV 3/2019) o místním poplatku z ubytovací kapacity (90,4 kB; pdf)
OZV 2/2010 (viz OZV 3/2019) o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (91,9 kB; pdf)
n 2/2010 kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, cest pro pěší a chodníků (68,4 kB; pdf)
p 2/2010 Příloha č. 1 Nařízení 2/2010 (1317,8 kB; pdf)
n 1/2010 kterým se vymezují místní komunikace a cesty pro pěší, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. (59,5 kB; pdf)
OZV 1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Radimovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (2791,4 kB; pdf)
n 1/2009 (viz n 1/2010) kterým se vymezují místní komunikace a cesty pro pěší, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (33,1 kB; pdf)
OZV 1/2008 (viz OZV 1/2017) kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (69,4 kB; pdf)
OZV 4/2007 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O přípravě zadání územního plánu obce Radimovice (4,4 kB; html)
OZV 3/2007 (viz OZV 2/2015) kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky (18,4 kB; html)
p 3/2007 Příloha obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 (15 kB; html)
OZV 1/2007 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2004 o veřejném pořádku a veřejné zeleni v obci Radimovice (4,4 kB; html)
OZV 6/2006 (viz OZV 1/2015) o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Radimovice (20,2 kB; html)
OZV 2/2006 o vyhlášení závazné části Územního plánu obce Radimovice (227,8 kB; html)