Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Práce a podnikání » Stánkový prodej

Stánkový prodej

Seznam míst vyhrazených pro pouťové stánky a postup k jejich registraci

Mapka stánků

Poloha míst je znázorněna na plánu obce. Poplatek z prodejního místa je vybírán podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, t.j. 75,- Kč/m2 resp. 150,- Kč za jedno prodejní místo, které je dáno šířkou 2 m + 0,5 m pro potřeby manipulace (z kterého se poplatek nevybírá) a hloubkou 1 m (kromě poskytování občerstvení). Pro prodej občerstvení a podobné služby vyžadující větší prostor je maximální hloubka 2 m t.j. 300,- Kč za prodejní místo. Lze zakoupit libovolný počet prodejních míst. Pro prodej občerstvení a podobné služby je třeba si vhodně vybrat místo, tak aby byl mezi prodejními místy zachován minimálně 1 jízdní pruh (tj. šíře vozovky 3,5m).

V době konání pouti je komunikace v obci uzavřena a to od soboty 7:00 hod. do neděle do 18:00 hod. Proto je nutné odstranění stánků z prodejního místa provést nejpozději v neděli do 18:00 hod. Pokud prodejce takto do stanovené doby neučiní, bude stánek odstraněn na jeho náklady. Běžný odpad podobný komunálnímu odpadu může prodejce shromáždit v pytlích nebo krabicích na okraji pronajatého prostoru a ostatní prostor musí zanechat v původním stavu. Při nedodržení podmínek nebude v příštím roce prodejní místo přiděleno a zahájeno správní řízení!

Důrazně upozorňujeme na přísný zákaz označovat sprejem či jiným způsobem prodejní místa a jejich okolí (chodník, komunikaci, budovy,...). Prodejní místo a jeho okolí nesmí být znečištěno odpadem, výrobními prostředky a prodejním sortimentem (mastnoty, zbytky potravin atd.).

Rezervace

Letos – 2021 – se platí za stánky na místě.

Pokud jste prodejce a chcete si rezervovat místo, vyberte si v tabulce dosud volných míst a kontaktujte obecní úřad telefonicky na tel. čísle 485 146 101 v pondělí od 7 do 18 hod., ve středu od 7 do 15 hod. nebo v pátek od 7 do 12 hod. případně elektronicky na [email protected].

Úhradu lze provést v úřední hodiny v pokladně obecního úřadu nebo převodním příkazem na účet obce Radimovice č.ú.: 20322461/0100, variabilní symbol: IČO prodejce, zpráva pro příjemce (nutné vyplnit při odeslání příkazu k úhradě): čísla prodejních míst včetně doplňkového písmene. Po registraci místa je nutné provést úhradu do 14 dní, posledních 14 dní před konáním Sychrovské je pouti je nutné úhradu provést do 24 hodin po registraci. V případě, že úhrada nebude provedena v uvedených termínech bude zrušena a nabídnuta dalším zájemcům.

Zobrazit tabulku rezervací (aktualizováno 2. 9. 2022)