Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se:
  1. Hlavní strana
  2. Práce a podnikání
  3. Stánkový prodej

Stánkový prodej

Rezervace míst vyhrazených pro pouťové stánky

Poplatek z prodejního místa je vybírán podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství: 75 Kč za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Prodejní místo má šířku 2 m + 0,5 m pro potřeby manipulace (z kterého se poplatek nevybírá).

Aby byl mezi prodejními místy zachován minimálně 1 jízdní pruh (tj. šíře vozovky 3,5m), mohou mít místa různou hloubku:

  • hloubka 1 m: cena 300 Kč za jedno prodejní místo a 2 dny konání pouti (75 × 2 × 1 × 2);
  • hloubka 2 m: cena 600 Kč za jedno prodejní místo a 2 dny konání pouti (75 × 2 × 2 × 2) – vhodné pro občersvení a služby vyžadující větší prostor.

Lze zakoupit libovolný počet prodejních míst. Pro prodej občerstvení a podobné služby je třeba si vhodně vybrat místo.

V době konání pouti je komunikace v obci uzavřena a to od soboty 7:00 do neděle 18:00. Proto je nutné odstranění stánků z prodejního místa provést nejpozději v neděli do 18:00 hod. Pokud prodejce takto do stanovené doby neučiní, bude stánek odstraněn na jeho náklady.

Prodejci občerstvení musí zároveň s rezervací zaplatit poplatek za odpady.

Běžný odpad podobný komunálnímu odpadu může prodejce shromáždit v pytlích nebo krabicích na okraji pronajatého prostoru a ostatní prostor musí zanechat v původním stavu. Při nedodržení podmínek nebude v příštím roce prodejní místo přiděleno a zahájeno správní řízení!

Důrazně upozorňujeme na přísný zákaz označovat sprejem či jiným způsobem prodejní místa a jejich okolí (chodník, komunikaci, budovy,...). Prodejní místo a jeho okolí nesmí být znečištěno odpadem, výrobními prostředky a prodejním sortimentem (mastnoty, zbytky potravin atd.).

Rezervace

Rezeravace
Rezervace

Postup pro rezervaci:

  • Pokračujte na rezervaci odkazem výše;
  • v mapě míst si zvolte požadované místo (místa mohou mít různou hloubku a tedy i cenu) a zvolte pokračovat;
  • vyplňte rezervační formulář (věnujte pozornost volitelným možnostem) a potvrďte rezervaci.

Úhradu lze provést převodem na účet obce Radimovice č.ú.: 20322461/0100 nebo v úřední hodiny na pokladně obecního úřadu. Podrobnosti obdržíte e-mailem.

Po rezervaci místa je nutné provést úhradu do 14 dní, posledních 14 dní před konáním Sychrovské je pouti je nutné úhradu provést do 24 hodin po rezervaci. V případě, že úhrada nebude provedena v uvedených termínech bude zrušena a nabídnuta dalším zájemcům.