Obec Radimovice


Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2007,


kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky
Seznam ohlašoven požáru:
Ohlašovna požáru

Adresa ohlašovny

Telefonní spojení

Tísňová linka Hasičského záchranného sboru ČR


150

Obecní úřad Radimovice

Radimovice 47, 463 44 Sychrov

48 514 61 01

Josef Marek

Radimovice 60, 463 44 Sychrov

605 767 468

Ing. Aleš Šrytr

Radimovice 101, 463 44 Sychrov

48 242 86 08

Mgr. Luděk Rozkovec

Radimovice 102, 463 44 Sychrov

48 242 86 06

Adam Bělonožník

Radimovice 27, 463 44 Sychrov

603 544 057

Libor Šrytr

Radimovice 71, 463 44 Sychrov

606 624 246……………… ……………………

Hana Čápová Ing. Aleš Šrytr

místostarostka starostaObec Radimovice


Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2007,


kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídkySbor dobrovolných hasičů Radimovice


Kategorie

JPO V

Početní stav – základní jednotka

9+1

Velitel jednotky

Lukáš Marek (tel. 737809770)

Zástupce velitele

Ing. Aleš Šrytr (tel. 48 242 86 08

Strojník

Adam Bělonožník

Strojník

Libor Šrytr

Strojník

Josef Marek

Specialisté 1. pomoci

Ladislav Iker

Specialisté 1. pomoci

Ing. Dušan Iker

Specialisté 1. pomoci

Adam Bělonožník

Strojní vybavení

Dopravní automobil AVIA DA 31


Přenosná stříkačka PS 8

Způsob vyhlašování poplachu

sirénou – prostřednictvím operačního střediska HZS (linka 150), místním rozhlasem

……………… ……………………

Hana Čápová Ing. Aleš Šrytr

místostarostka starosta

Obec Radimovice


Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2007,


kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky
Zdroje vody pro hašení požáru


Název

Umístění

Požární nádrž

V horní části parkoviště před zámkem Sychrov, p.p.č. 685/4 k.ú. Radimovice U Sychrova

Říčka Mohelka

Na katastrální hranici obcí Radimovice a Sychrov, p.p.č 265/4, 265/5, 265/6 vše k.ú. Radimovice u Sychrova

Nadzemní hydrant

Naproti budově železniční stanice ČD, p.p.č 269 k.ú. Radimovice u Sychrova

Nadzemní hydrant

U objetu č.p. 38, p.p.č. 258/1 k.ú. Radimovice u Sychrova

Podzemní hydrant

U objektu č.p. 101, p.p.č 174/32 k.ú. Radimovice u Sychrova


……………… ……………………

Hana Čápová Ing. Aleš Šrytr

místostarostka starosta