Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Nápověda » Přebírání obsahu

Přebírání obsahu

Ikona: cc-by-nc-sa

Pokud není uvedeno jinak můžete obsah našeho webu šířit podle licence Creative commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko (CC BY-NC-SA 3.0 CZ).

Výjimky

Úřední dokumenty a symboly obce

Podle Autorského zákona (č. 121/2000 Sb., § 3, odst. a) se ochrana podle práva autorského nevztahuje na

úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v § 34a, odst. 3 však zároveň stanoví:

Obce, městské obvody a městské části a jimi řízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou používat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

Externí zdroje a obrázky

Licence se týká pouze obsahu z našich stránek, nenárokujeme si autorská práva na obsah, na který ze stránek odkazujeme. Také veškerá autorská práva k fotografiím uveřejněným se souhlasem autorů na stránkách obce zůstávají jejich autorům a smíte je šířit jen s jejich souhlasem nebo pokud fotografie sami uvolní pod svobodnou licencí. Šíření fotografií osob musí podléhat požadavkům na ochranu osobnosti podle Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., § 84–90).

Zdrojový kód stránek

CC BY-NC-SA 3.0 CZ se nevztahuje na zdrojový kód stránek.