Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 5

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Karty

Poskytnuté informace

 • Otázka

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn Prosíme Vás o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů . U těchto projetů žádáme o – název projektu, – stručný popis projektu, – rozpočet projektu v mil. Kč, – plánovaný termín započetí projektu, – předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

  Odpověď

  K Vaší žádosti ze dne 9.1.2015 Vám sděluji, že obec Radimovice v roce 2015 plánuje zrealizovat projekt výstavby chodníku. Jedná se o stavbu další části chodníku v obci. Celková délka 204 m. Termín realizace rok 2015, rozpočet 1 700 000 Kč, výběrové řízení na dodavatele: 2015.

 • Otázka

  V souvislosti se zkoumáním míry administrativní zátěže, která je spojena s vyřizováním žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o uvedení následujících údajů za první pololetí roku 2014:

  1. počet žádostí, jejichž vyřízení trvalo jednomu zaměstnanci více než jeden pracovní den a
  2. počet žadatelů o informace, které obci zaslali 7 nebo více žádostí za vymezené období.
  3. U žádostí, které svým rozsahem nebo četností obec nejvíce zatížily (dále též „kverulační žádosti“), prosím o stručnou specifikaci, čeho se kverulační žádosti týkaly.
  V případě, že si obec provádí odhad či propočet „člověkodnů“, které je nezbytné věnovat vyřízení všech žádosti o informace za vymezené období, prosím též o uvedení tohoto údaje. Požadované a získané informace budou použity v souhrnné a anonymizované podobě jako podklad pro přípravu novely zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., který by měl mj. umožnit odmítnutí kverulačních žádostí.

  Odpověď

  Na Vaši žádost zasílám níže uvedené odpovědi (kurzivou), které se týkají administrativní zátěže spojené se zákonem o svobodném přístupu k informacím:

  1. počet žádostí, jejichž vyřízení trvalo jednomu zaměstnanci více než jeden pracovní den - žádná
  2. počet žadatelů o informace, které obci zaslali 7 nebo více žádostí za vymezené období. - žádná
  3. U žádostí, které svým rozsahem nebo četností obec nejvíce zatížily (dále též „kverulační žádosti“), prosím o stručnou specifikaci, čeho se kverulační žádosti týkaly- žádná
  S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová starostka

 • Otázka

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn Prosíme Vás o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných – název projektu, – stručný popis projektu, – rozpočet projektu v mil. Kč, – plánovaný termín započetí projektu, – předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

  Odpověď

  K Vaší žádosti ze dne 3.1.2014 Vám sděluji, že obec Radimovice v roce 2014 plánuje zrealizovat: – Bezdrátový rozhlas. Termín realizace jaro 04-06/2014, rozpočet 100 000 Kč, výběrové řízení na dodavatele: 03/2014. – Výstavba chodníku. Termín realizace 06-08/2014, rozpočet 700 000 Kč, výběrové řízení na dodavatele: 04-05/2014. S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka