Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 8

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Poskytnuté informace

 • Otázka

  V dubnu roku 2012 obec Radimovice vypsala výzvu na předložení nabídky v rámci zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách: „Územní plán obce Radimovice“. Rád bych Vás touto cestou ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o sdělení následujících informací: 1. Poskytnutí úplného seznamu subjektů, které zaslali své nabídky do Zadávacího řízení a projevili zájem se účastnit na výběrovém řízení. 2. Jaké byly nabídkové ceny subjektů, které zaslali svoje nabídky? 3. Jaká byla další hodnotící kritéria a jejich váha? Jak byly nabídky podle těchto kritérií hodnoceny? Kolika bodů dosáhly jednotlivé subjekty dle hodnotících kritérií? 4. Jaké bylo umístění jednotlivých subjektů? V Kuřimi, dne 26. 9. 2012

  Odpověď

  V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., Vám odpovídám na Vaše dotazy: ad 1) Ing.arch. Ivo Tuček, atelier UrbaGIS, Ing.arch.Miloslav Štěpánek, ARCH SERVIS, SAUL s.r.o., Atelier aurum s.r.o., Ing.arch. Jitka Brychtová, SURPMO, a.s., Projektové středisko, CITYPLAN spol.s.r.o., Atelier Charvát s.r.o., Institut regionálních informací s.r.o., Žaluda, projektová kancelář. ad 2) Ing.arch. Ivo Tuček, atelier UrbaGIS 195 000,00 Kč, SAUL s.r.o. 198 000,00 Kč, Atelier aurum s.r.o. 350 160,00 Kč, Ing.arch. Jitka Brychtová 437 000,00 Kč, SURPMO, a.s., Projektové středisko 216 000,00 Kč, CITYPLAN spol.s.r.o. 285 600,00 Kč, Atelier Charvát s.r.o. 115 200,00 Kč, Institut regionálních informací s.r.o. 228 000,00 Kč, Žaluda, projektová kancelář 189 600,00 Kč, Ing.arch.Miloslav Štěpánek, ARCH SERVIS 195 000,00 Kč. ad 3) Kritériem hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena vč. DPH. Další hodnotící kritéria nebyla. ad 4) 1. Atelier Charvát s.r.o., 2. Ing.arch. Ivo Tuček, atelier UrbaGIS, 3. SAUL s.r.o., 4. SURPMO, a.s., Projektové středisko, 5. CITYPLAN spol.s.r.o., 6. Atelier aurum s.r.o., 7. Ing.arch. Jitka Brychtová. Nabídky firem: Institut regionálních informací s.r.o., Žaluda, projektová kancelář, ing.arch.Miloslav Štěpánek, ARCH SERVIS nebyly úplné, proto nebyly hodnoceny. Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka

 • Otázka

  V současné době v rámci projektu ISTAV probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2012. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

  • název projektu
  • stručný popis projektu
  • rozpočet projektu v mil. Kč
  • plánovaný termín započetí projektu
  • předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
  Způsob poskytnutí informace - zaslat pomocí datové schránky
  V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.
  Děkujeme za spolupráci.
  V Praze dne 12. 1. 2012

  Odpověď

  K Vaší žádosti ze dne 12.1.2012 Vám sděluji, že obec Radimovice v roce 2012 plánuje realizovat výstavbu chodníku v obci Radimovice. Předpokládané náklady jsou 2 mil. Kč. Jedná se o výstavbu chodníku ze zámkové dlažby od prodejny se zahradní technikou k parkovišti před zámkem Sychrov. Termín realizace 07-10/2012, předpokládaný termín výběrového řízení 06-07/2012. Obec Radimovice zvažuje realizaci chodníku i na etapy.
  V případě schválení dotace bude obec realizovat i opravu soch třech svatých a úpravu vojenského hrobu a jeho okolí. Předpoklad realizace je 08-10/2012, předpokládaný termín výběrového řízení je 07/2012.

 • Otázka

  Žádám Vás o zaslání informace dle zákona 106/1999Sb., zda vaše obec /městys, město/ plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin /výtahů pro ZTP/, nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod.

  Odpověď

  Obec Radimovice neplánuje v roce 2012 realizovat stavby, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin, nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod.
  Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka