Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Poskytnuté informace

 • Otázka

  1. Počet obyvatel obce? 2. Čím je vytápěna budova radnice (sídlo obce)? 3. Jaký je Váš dodavatel elektřiny? 4. Jaká byla Vaše spotřeba elektřiny za rok 2019 a kolik jste zaplatili za elektřinu v roce 2019? 5. Jste spokojeni s Vaším dodavatelem elektřiny? 6. Plánujete do budoucna změnu dodavatele elektřiny? 7. Jaký je Váš dodavatel zemního plynu? 11. Jaký je Váš poskytovatel telekomunikačních služeb (internet a volání)? 12. Kolik jste zaplatili za telekomunikační služby (internet a volání) v roce 2019? 13. Jste spokojeni s Vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb (internet a volání)? 14. Plánujete do budoucna změnu poskytovatele telekomunikačních služeb (internet a volání)?

  Odpověď

  1. K datu 31.12.2019 – 317 obyvatel 2. elektřina 3. ČEZ 4. 41.970 KW - 182.958,33 Kč 5. Ano      6. Ne 7. Obec není plynofikována. 11. O2 12. Internet : 6.000,- Telefon: 12.000,- Kč 13. Ano  14. Ne

 • Otázka

  Výběrové řízení a realizace zakázky „kontejnerové stání na p.č.1275, k.ú.Radimovice“. Konkrétně mě zajímá zadávací dokumentace s výpisem materiálu a seznam oslovených firem pro realizaci zakázky. Dále prosím o poskytnutí cenových nabídek s výpisem materiálu jednotlivých žadatelů, na základě kterých byl vybrán realizátor zakázky.

  Odpověď

  Na základě předávacího protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce Radimovice , konkrétně v bodu č. 20 „Záležitostí k řešení“ kde stojí: Cenová nabídka na kontejnerové stání (žlutý , modrý kontejner) od R. Nováka na 50,804,- bez DPH atd… jsem oslovil telefonicky čtyři místní malé firmy, konkrétně R. Nováka, R. Hauzra, f. Dorestav s.r.o., f. Reopa s.r.o.. Z těchto jsem vybral dvě firmy, které byly schopny realizovat zakázku v první polovině roku 2019, konkrétně R. Novák a f. Reopa. Tyto dvě firmy jsem požádal o jejich cenovou nabídku.

  Vzhledem k velikosti a charakteru stavby není dle stavebního zákona třeba projektová dokumentace a územní řízení. Postačí pouze povolení silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě obec Radimovice. Obec Radimovice si tedy sama sobě povolení neuděluje. Zadávací dokumentace s výpisem materiálu nebyla vypracována, jelikož vzhledem k velikosti a ceně zakázky, by tuto projektová dokumentace neúměrně prodražila. V nabídce dotázaných firem bylo specifikováno: Kontejnerové stání na dva kontejnery tříděného odpadu o velikosti 2,5 x 3 m, na pozemku ve vlastnictví obce Radimovice p.č.1274, vyplněná zámkovou dlažbou s obrubníky, stavba realizovaná dle ČSN ve vzdálenosti min.7m od trafostanice (ochranné pásmo).

  O cenových nabídkách dvou firem – p.R.Nováka s cenou aktualizovanou k 10.4.2019 – 61.103,-Kč bez DPH a realizací cca listopad až prosinec 2019 a f. Reopa s.r.o. ze dne 26.4.2019 za 48,238,85- Kč bez DPH a realizací červen až srpen 2019 jsem jako starosta obce informoval zastupitelstvo obce na veřejném ZO i když takováto zakázka je plně v kompetenci starosty a není potřeba souhlasu zastupitelstva.

  Realizátorem zakázky byla vybrána vzhledem k nižší ceně a včasnější realizaci firma Reopa s.r.o.. se kterou byla sepsána řádná smlouva o dílo č.1/2019.

  V příloze vám zasílám také rozpočty obou firem, tedy R.Nováka a f.Reopa s.r.o..

  S pozdravem
  Ondřej Zoubek
  starosta

 • Otázka

  Od koho má obec přistavený kontejner na trávu a kolik činí měsíční pronájem kontejneru?

  Odpověď

  Měsíční nájem kontejneru na trávu je ZDARMA, platí se pouze vývoz v ceně 1500,- Kč za jedno přistaveni a vývoz. Kontejner je od p.Čestmíra Škréty, Pěnčín 24, 463 45 Pěnčín, IČO: 70891401, který v Pěnčíně provozuje mimo jiné malou kompostárnu.

  S pozdravem
  Ondřej Zoubek
  starosta