Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Karty

Poskytnuté informace

 • Otázka

  Výběrové řízení a realizace zakázky „kontejnerové stání na p.č.1275, k.ú.Radimovice“. Konkrétně mě zajímá zadávací dokumentace s výpisem materiálu a seznam oslovených firem pro realizaci zakázky. Dále prosím o poskytnutí cenových nabídek s výpisem materiálu jednotlivých žadatelů, na základě kterých byl vybrán realizátor zakázky.

  Odpověď

  Na základě předávacího protokolu o předání obce nově zvolenému starostovi obce Radimovice , konkrétně v bodu č. 20 „Záležitostí k řešení“ kde stojí: Cenová nabídka na kontejnerové stání (žlutý , modrý kontejner) od R. Nováka na 50,804,- bez DPH atd… jsem oslovil telefonicky čtyři místní malé firmy, konkrétně R. Nováka, R. Hauzra, f. Dorestav s.r.o., f. Reopa s.r.o.. Z těchto jsem vybral dvě firmy, které byly schopny realizovat zakázku v první polovině roku 2019, konkrétně R. Novák a f. Reopa. Tyto dvě firmy jsem požádal o jejich cenovou nabídku.

  Vzhledem k velikosti a charakteru stavby není dle stavebního zákona třeba projektová dokumentace a územní řízení. Postačí pouze povolení silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě obec Radimovice. Obec Radimovice si tedy sama sobě povolení neuděluje. Zadávací dokumentace s výpisem materiálu nebyla vypracována, jelikož vzhledem k velikosti a ceně zakázky, by tuto projektová dokumentace neúměrně prodražila. V nabídce dotázaných firem bylo specifikováno: Kontejnerové stání na dva kontejnery tříděného odpadu o velikosti 2,5 x 3 m, na pozemku ve vlastnictví obce Radimovice p.č.1274, vyplněná zámkovou dlažbou s obrubníky, stavba realizovaná dle ČSN ve vzdálenosti min.7m od trafostanice (ochranné pásmo).

  O cenových nabídkách dvou firem – p.R.Nováka s cenou aktualizovanou k 10.4.2019 – 61.103,-Kč bez DPH a realizací cca listopad až prosinec 2019 a f. Reopa s.r.o. ze dne 26.4.2019 za 48,238,85- Kč bez DPH a realizací červen až srpen 2019 jsem jako starosta obce informoval zastupitelstvo obce na veřejném ZO i když takováto zakázka je plně v kompetenci starosty a není potřeba souhlasu zastupitelstva.

  Realizátorem zakázky byla vybrána vzhledem k nižší ceně a včasnější realizaci firma Reopa s.r.o.. se kterou byla sepsána řádná smlouva o dílo č.1/2019.

  V příloze vám zasílám také rozpočty obou firem, tedy R.Nováka a f.Reopa s.r.o..

  S pozdravem
  Ondřej Zoubek
  starosta

 • Otázka

  Od koho má obec přistavený kontejner na trávu a kolik činí měsíční pronájem kontejneru?

  Odpověď

  Měsíční nájem kontejneru na trávu je ZDARMA, platí se pouze vývoz v ceně 1500,- Kč za jedno přistaveni a vývoz. Kontejner je od p.Čestmíra Škréty, Pěnčín 24, 463 45 Pěnčín, IČO: 70891401, který v Pěnčíně provozuje mimo jiné malou kompostárnu.

  S pozdravem
  Ondřej Zoubek
  starosta

 • Otázka

  Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

  • 1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
  • 2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
  • 3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
  • 4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
  • 5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?
  • Vaši laskavou odpověď, prosím, zašlete na [...]

   Děkuji a přeji příjemný den

   Odpověď

   K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sděluji odpovědi na Vaše dotazy:

   • Ad 1) Nemáme problémy.
   • Ad 2) Nebráníme se proti škodlivým ptákům.
   • Ad 3) Nesetkali jsem se s plašiči ptáků.
   • Ad 4) Dotace obec neposkytuje.
   • Ad 5) Obec neposkytuje náhrady škod způsobené ptáky.

   S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka