Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 4

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Poskytnuté informace

 • Otázka

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

  1. Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
  2. Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
   • počet sběrných míst a sběrných dvorů,
   • druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
   • celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),
  3. využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
  4. Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky *******. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

   Odpověď

   Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. K Vaší žádosti ze dne 25.3.2017 Vám sděluji:

   • Počet svozových míst v obci Radimovice: 82
   • Počet sběrných míst (zde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad): 2
   • Počet sběrných dvorů: 0
   • Počet sběrných kontejnerů: kontejner plastový 1100 l na papír – 2 ks, kontejner plastový
   • 1100 l na plast – 2 ks, zvon na sklo čiré 1500 l sklolaminátový – 1 ks, zvon na sklo barevné
   • 1500 l sklolaminátový – 1 ks. Elektroodpad – 1x popelnice 80l
   • Výše poplatků je dle obecně závazné vyhlášky obce Radimovice č. 2/2012: http://radimovice.cz/data/ud/ozv22012.pdf.
   • Kontejnery ve vlastnictví obce: 2x na sklo
   • Kontejner na plasty – 1x Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou
   • Ostatní kontejnery jsou ve vlastnictví – EKOKOM
   • Popelnice na elektroodpad – REMA
   • Název svozové společnosti: Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou.

 • Otázka

  Dovoluji si Vás oslovit za společnost *******. a jejím projektem určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

  U těchto projektů žádáme o:
  • název projektu
  • stručný popis projektu
  • rozpočet projektu v mil. Kč
  • plánovaný termín započetí projektu
  • předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
  Způsob poskytnutí informace:
  • zaslat pomocí datové schránky na ID: *******
  • nebo na email: *******

  V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde. Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

  Odpověď

  Na základě Vaší žádosti ze dne 16.2.2017 Vám sděluji, že obec Radimovice plánuje v roce 2017 obnovu herních prvků na dětském hřišti. Realizace se předpokládá v druhé polovině roku 2017. Rozpočet zatím není znám, neboť rozsah obnovy je teprve v jednání.

 • Otázka

  Dovoluji si Vás oslovit za společnost ____ a jejím projektem určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme ozaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o:

  • název projektu
  • stručný popis projektu
  • rozpočet projektu v mil. Kč
  • plánovaný termín započetí projektu
  • předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

  Odpověď

  K Vaší žádosti ze dne 29.1.2016 Vám sděluji, že obec Radimovice v roce 2016 plánuje zrealizovat výstavbu chodníku – III. etapa (výstavba chodníku ze zámkové dlažby vč. odvodnění). Termín realizace: 2016, rozpočet: 2.500.000,- Kč, výběrové řízení na dodavatele: 2016.
  S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka