Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 7

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Karty

Poskytnuté informace

 • Otázka

  Je pan Josef Pavlikovič, vlastník nemovitosti v obci Radimovice (463 44 Sychrov, k.ú. Radimovice u Sychrova) trvale hlášen k pobytu v obci Radimovice, IČ: 00671932? Děkuji za odpověď.

  Odpověď

  K Vaší žádosti Vám sděluji, že pan Josef Pavlikovič nemá trvalý pobyt v Radimovicích. S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová starostka

 • Otázka

  V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2013. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o - název projektu - stručný popis projektu - rozpočet projektu v mil. Kč - plánovaný termín započetí projektu - předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele Způsob poskytnutí informace: - zaslat pomocí datové schránky V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde. V Praze dne 1. 2. 2013

  Odpověď

  V Radimovicích 20.2.2013 K Vaší žádosti ze dne 1.2.2013 Vám sděluji, že obec Radimovice v roce 2013 plánuje realizovat manipulační plochu – úpravu povrchu sportovní dráhy po požární útok. Jedná se o výstavbu tartanového povrchu o ploše 124 m2. Rozpočet projektu je do 0,2 mil. Kč. Termín realizace je 05-07/2013. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 04/2013.

 • Otázka

  V Letovicích. Adresuji tímto Vašemu orgánu územní samosprávy žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen "zákon"). Vzhledem k obecné povaze žádaných informací, a rozsahu kontaktovaných orgánů (celá ČR), je tato žádost adresována bez formálního uvedení adresáta. Náležitost identifikace povinného subjektu ve smyslu ust. §14 odst. 2 zákona je poté splněna zasláním této žádosti na příslušnou podatelnu daného subjektu. Žádám o poskytnutí informací v následjícím rozsahu: Část první – Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy, vaše PSČ, další PSČ, která spadají pod Váš orgán územní samosprávy – přidružené obce. Část druhá – Místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy. Příslušný finanční úřad, Příslušný úřad práce, Příslušný katastrální úřad, Příslušný soud, Příslušná služebna Policie ČR, Příslušné státní zastupitelství, Příslušný hasičský záchranný sbor, Spádová nemocnice, Příslušná pobočka ČSSZ, Příslušná hygienická stanice, Příslušná pobočka SZPI, Příslušný celní úřad, Příslušný krajský úřad, Přičemž pro instituce druhé části stačí uvést úplný název a místo. Vzor odpovědi... Odpověď na tuto žádost, prosím, adresujte elektronicky na e-mailovou adresu a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí této žádosti ve smyslu ustanovení §14 odst. 5 písm. d) zákona. Tato žádost je o dvou (2) stranách. S pozdravem.

  Odpověď

  K Vaší žádosti ze dne 3.12.2012 Vám zasílám odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace: Část první: Obec Radimovice PSČ 463 44 Část druhá: Příslušný Finanční úřad – Finanční úřad v Turnově, Turnov Příslušný Úřad práce – Úřad práce ČR, krajská pobočka Liberec Katastrální úřad – Katastrální úřad pro Liberecký kraj, pracoviště Liberec Příslušný soud – Okresní soud v Liberci Příslušná služebna Policie ČR – Policie ČR, služebna Hodkovice nad Mohelkou Příslušné státní zastupitelství – Krajské státní zastupitelství, pobočka Liberec Příslušný hasičský záchranný sbor – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Liberec Spádová nemocnice – Panochova nemocnice Turnov Příslušná pobočka ČSSZ – Okresní správa sociálního zařízení Liberec Příslušná hygienická stanice – Krajská hygienická stanice v Liberci Příslušná pobočka SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce, pracoviště Ústí nad Labem Příslušný celní úřad – Celní správa České republiky, Celní úřad Liberec Příslušný krajský úřad – Krajský úřad Libereckého kraje S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová starostka