Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Povinné informace » strana 6

Povinně zveřejňované informace

Obce patří mezi subjekty, které mají podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Karty

Poskytnuté informace

 • Otázka

  Věc: Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999. Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument naší doby. Více nawww.encyklopediecr.eu. Proto Vás ve smyslu § 5 písm.b) žádám o jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.

  Odpověď

  na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací Vám zasílám složení zastupitelstva obce Radimovice: Mgr. Dagmar Šrytrová, starostka, bezpartijní Alena Rejhová, místostarostka, bezpartijní Ladislav Dvořák, bezpartijní Hana Brožová, bezpartijní Ing. Kateřina Lesáková, bezpartijní Ing. Lukáš Holeček, bezpartijní Tomáš Rulec, bezpartijní. Obec Radimovice nemá radu obce.

 • Otázka

  na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší obci vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu naší politické strany. Pokud jste ve vaší obci vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu. Prosíme, odpovězte na tuto e-mailovou adresu. Zádáme o přímé poskytnutí informace v textovém formátu v přímo v těle e-mailové zprávy (prosíme, nepoužívejte pdf). Předem děkujeme za odpověď. S pozdravem

  Odpověď

  Na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji, že plakátovací plocha na kterou lze vylepit volební plakáty se nachází před Hostincem U Šulců v obci Radimovice (v blízkosti návse). Vylepení plakátů je zdarma a každý volební subjekt si jejich vylepení zajišťuje sám. S pozdravem

 • Otázka

  Žádost o sdělení přehledu plateb za TKO placených občany Radimovic a to s uvedením č.p., kolik osob je v č.p. trvale hlášeno a jakou výši platí za odvoz komunálního odpadu dle obecně závazné vyhlášky. Došlo dne 25.2.2013

  Odpověď

  K Vaší žádosti o sdělení přehledu plateb za TKO placených občany Radimovic Vám v příloze zasílám tabulku,v které je dle Vaší žádosti uvedeno č.p., kolik osob je v č.p. trvale hlášeno a jakou výši platí za odvoz komunálního odpadu dle obecně závazné vyhlášky. Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti nebylo uvedeno datum, ke kterému má být přehled zpracován, tak jsou v tabulce uvedeny údaje k 31.12.2012. S pozdravem Mgr. Dagmar Šrytrová starostka