Na obsahDrobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Novinky » strana 2

Novinky

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce Radimovice se koná 30. 11. 2020 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Program je uveřejněn na úřední desce.

Mikuláš 5. prosince 2020

Letos bude Mikuláš se svou družinou a Knihou hříchů jezdit na pozvání přímo k vám domů! Vy, kdo máte zájem přihlásit své děti (do 12 let), učiňte tak prosím do 27. 11. 2020 (e-mailem nebo přes schránku OÚ Radimovice), aby si Mikuláš stihl nachystat odměny. Mimoradimovičtí se mohou s Mikulášem potkat v domluvený termín na návsi. Pro tyto si Mikuláš účtuje 100,- Kč za balíček.

Svoz pytlů s tříděným odpadem

Svoz pytlů s tříděným odpadem (žlutý, oranžový, šedý), se koná v pondělí 30. 11. 2020. Pytle odkládejte na zpevněnou plochu vedle hasičské zbrojnice od pátku 27. 11. 2020 do neděle 29. 11. 2020.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 15. 11. 2020 od 09:55–10:05 hodin proběhne na návsi sběr NEBEZPEČNÉHO odpadu.

Přijímány budou: obaly obsahující zbytky nebezpečných látek vč. olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající běžné domácnosti. NEBUDE přijímáno: elektro, stavební odpad, eternit, azbest, omítky, lepidla a nebezpečné odpady vznikající z podnikatelské činnosti.

Pytle na spadané listí

Pytle na spadané listí si lze vyzvednout v Radimovicích č.p. 43 (u Rejhových). Prázdné pytle vracejte ke garáži víceúčelové budovy. V případě, že občan svými silami a prostředky nebude schopen zajistit odvoz pytlů s listím do kontejneru, může se obrátit na OÚ Radimovice, který odvoz zajistí.

Nákupy seniorům

Humanitární organizace ADRA opět nabízí a zajišťuje bezplatnou distribuci potravin a léků pro osamělé seniory, chronicky nemocné a občany, kteří jsou v karanténě či onemocněli COVID-19.

Službu nákupu a rozvozu potravin a léků lze využít každý všední den v čase od 9:00 do 15:00 na telefonním čísle 728 967 609. Nákup je doručen bezkontaktně (např. před dveře) do druhého dne od objednání.