Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Územní plán

Územní plán obce Radimovice

Územní plán obce ovlivňuje to, kam se bude v nejbližších letech rozvíjet bytová zástavba, kde zůstanou lesy, kde plochy pro zemědělství a pro výrobu. Plán ovlivňuje umístění silnic a další infrastruktury i ploch pro sport nebo kulturu.

Územní plán Radimovice vydalo zastupitelstvo obce Radimovice na zasedání dne 8. 10. 2014 usnesením č. 39. dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, formou opatření obecné povahy.

Dokumenty týkající se územního plánu

Karty
Výkresy
Hlavní výkres (273,6 kB; pdf)
Koordinační výkres (439,3 kB; pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (145,8 kB; pdf)
Výkres dopravy a technické infrastruktury (254,2 kB; pdf)
Výkres širších vztahů (10350 kB; pdf)
Výkres základního členění (144,7 kB; pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (217,7 kB; pdf)
Podrobnější informace
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Radimovice (62,3 kB; pdf)
Výrok (948,4 kB; pdf)
Odůvodnění (1116 kB; pdf)
Get Acrobat Reader web logo

Dokumenty mohou být zveřejňovány jako soubory ve formátu PDF. Pokud nemáte soubory PDF jak otevřít, stáhněte si například Adobe Reader

Mohlo by vás zajímat


Sdílet pomocí nástroje
 
Přejít nahoru
Přejít nahoru