Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Projekty » strana 2

Realizované projekty

 • Výsadba stromů

  Výsadba stromů

  Obec Radimovice si požádala o dotaci na výsadbu stromů ze Státního fondu životního prostředí, byla jí schválena ve výši 100% uznatelných nákladů a skrze společnost PRAGARD s.r.o. byl realizován projekt a následná výsadba. Osazen byl obecní pozemek za Lípou svobody č. 1257/2, přidány lípy před Hřiště pro všechny a dosázeny stromy za uhynulé ve stromořadí podél sportoviště.

  Zobrazit podrobnosti
 • Kontejnerové stání proti nádraží ČD

  Kontejnerové stání proti nádraží ČD

  Kontejnerové stání

  Zobrazit podrobnosti
 • Místo pro přecházení, zpomalovací prahy, dopravní značení

  Místo pro přecházení, zpomalovací prahy, dopravní značení

  Místo pro přecházení u Třech svatých včetně osazení dopravními značkami „Pozor chodci“. Zpomalovací prahy na místní komunikaci č. 1295 kolem rybníka v Radimovicích včetně dopravního označení.

  Zobrazit podrobnosti
 • Kontejnerové stání na tříděný odpad

  Kontejnerové stání na tříděný odpad

  Zobrazit podrobnosti
 • Hřiště pro všechny II

  Hřiště pro všechny II

  Zhotovení nových herních prvků

  Zobrazit podrobnosti
 • Výstavba polních cest VPC 5.1., VPC 5.2. a OPC 12

  Výstavba polních cest VPC 5.1., VPC 5.2. a OPC 12

  Výstavba polních cest

  Zobrazit podrobnosti
 • Studie: Technické zázemí

  Studie: Technické zázemí

  Na základě usnesení Zastupitelstva obce Radimovice ze dne 29. května 2017 zpracovalo studio ARTIKL tři varianty umístění technického zázemí.

  Varianta „A“

  Objekt technického zázemí je umístěn ve svahu (mezi travnatou plochou hasičské louky a sportovním areálem). Objekt je jednopodlažní a je zapuštěn do svahu. Obsahuje: WC, WC pro imobilní, šatnu, sprchu, sklad, úklidovou místnost, minikuchyňku s výdejní prostorem a venkovní prostor pro posezení (prostor před výdejním místem). Vedle objektu jsou schody, které spojují hasičskou louku se sportovním areálem. Půdorys objektu je 5,5 × 23 m, výška 3 m.

  Varianta „B“

  Objekt technického zázemí je ve svahu, viz. varianta „A“. V 1.nadzemním podlaží je sklad, a minikuchyňka s výdejním prostorem a venkovním prostorem pro posezení (prostor před výdejním místem). Ve 2.nadzemním podlaží je objekt se sedlovou střechou, který obsahuje: WC (muži, ženy, imobilní), šatnu, sprchu, úklidovou místnost, terasu. Schody vedle objektu spojují hasičskou louku se sportovním areálem. Půdorys objektu je o rozměrech 5,5 × 16 m, výška objektu 6,75 m.

  Varianta „C“

  Objekt technického zázemí je umístěn ve svahu, viz. varianta „A“, je jednopodlažní a obsahuje: sklad, minikuchyňku vč. výdejního prostoru, terasu pro posezení (prostor před výdejním místem). Vedle objektu jsou schody, které spojí hasičskou louku se sportovním areálem. Druhý objekt je v prostoru „u lesa“ na p.p.č.1057 v k.ú. Radimovice u Sychrova a obsahuje WC (muži, ženy, imobilní), sprchu a šatnu, úklidovou místnost.

  Po projednání této varianty s Lesy ČR a MÚ Turnov nelze variantu „C“ realizovat z důvodu ochranného pásma lesa, které by zasahovalo do navrhovaného objektu „u lesa“.

  Dokumenty

  Zobrazit podrobnosti
 • Doplnění osobních prostředků výjezdové jednotky Radimovice

  Doplnění osobních prostředků výjezdové jednotky Radimovice

  Zobrazit podrobnosti
 • Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Jizera

  Předmětem podpory je pořízení zahradních kompostérů pro potřeby domácností nacházející se v katastrálních územích vybraných obcí Mikroregionu Jizera. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného charakteru o 351,08 t/rok. Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002921, Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů, Zdroj podpory: FS, Zprostředkující subjekt: SFŽP ČR Specifikace projektu: 254 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l,   96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 050 l,   93 ks zahradních kompostérů o objemu 800 l,   23 ks zahradních kompostérů o objemu 650 l,     2 ks štěpkovačů
  Zúčastněné obce: Radimovice, Žďárek, Sychrov, Svijany, Přepeře, Lažany, Svijanský Újezd, Čtveřín.

  Zobrazit podrobnosti