Na obsah
Drobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Obecní úřad » Územní plán » 2014

Územní plán obce Radimovice

Územní plán obce ovlivňuje to, kam se bude v nejbližších letech rozvíjet bytová zástavba, kde zůstanou lesy, kde plochy pro zemědělství a pro výrobu. Plán ovlivňuje umístění silnic a další infrastruktury i ploch pro sport nebo kulturu.

Územní plán Radimovice vydalo zastupitelstvo obce Radimovice na zasedání dne 8. 10. 2014 usnesením č. 39. dle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, formou opatření obecné povahy.

Dokumenty týkající se územního plánu

Výkresy
Hlavní výkres (273,6 kB; pdf)
Koordinační výkres (439,3 kB; pdf)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (145,8 kB; pdf)
Výkres dopravy a technické infrastruktury (254,2 kB; pdf)
Výkres širších vztahů (10350 kB; pdf)
Výkres základního členění (144,7 kB; pdf)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (217,7 kB; pdf)
Podrobnější informace
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Radimovice (62,3 kB; pdf)
Výrok (948,4 kB; pdf)
Odůvodnění (1116 kB; pdf)

Dokumenty jsou zveřejňovány jako soubory ve formátu PDF. Dozvědět se více o formátech souborů.

Mohlo by vás zajímat