Na obsahDrobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Novinky » Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 14.listopadu 2021 od 9:55 do 10:05 proběhne na návsi sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude
přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
-obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů,
-oleje a tuky,
-absorpční činidla (znečištěný textilní materiál),
-barvy, lepidla a pryskyřice,
-rozpouštědla,
-kyseliny,
-zásady (hydroxid),
-nepoužitá léčiva (léky),
-pesticidy (hnojiva),
-akumulátory, baterie, články a zářivky.

POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující:
elektro, stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.,
nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace Vám poskytne OÚ nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.