Rozpotový výhled na období let 2007 - 2010


Text skutetenost 2006 schválený rozpoet 2007 výhled 2008 výhled 2009 výhled 2010
Daové píjmy 2 204 319 K 1 817 000 K 1 907 850 K 2 003 243 K 2 103 405 K
Nedaové píjmy 325 076 K 181 500 K 190 575 K 200 104 K 210 109 K
Kapitálové píjmy 1 075 000 K 0 K 0 K 0 K 0 K


Vlastní píjmy celkem 3 604 395 K 1 998 500 K 2 098 425 K 2 203 346 K 2 313 514 K


Dotace (po konsol.) 1 703 655 K 7 000 K 900 000 K 500 000 K 1 000 000 K


PÍJMY CELKEM 5 308 050 K 2 005 500 K 2 998 425 K 2 703 346 K 3 313 514 K
Provozní výdaje 4 712 049 K 1 705 500 K 1 790 775 K 1 880 314 K 1 974 329 K
Kapitálové výdaje 4 562 232 K 300 000 K 1 107 650 K 523 032 K 1 139 185 K


VÝDAJE CELKEM 9 274 281 K 2 005 500 K 2 898 425 K 2 403 346 K 3 113 514 K
Konsolidace poloek - pevod z TV -3 100 000 K


6 174 281 K 2 005 500 K 2 898 425 K 2 403 346 K 3 113 514 K


Saldo píjm a výdaj -866 231 K 0 K 100 000 K 300 000 K 200 000 K


z toho:
splátky úvru 0 K 250 000 K 250 000 K 0 K 0 K
pouití prostedk min. let
0 K 0 K 0 K 0 K


Vyvšeno na úední desce obecního úadu dne: 14.4.2007


Ing. Aleš Šrytr
Sejmuto z úední desky obecního úadu dne:


starosta