Obec Radimovice 2.úprava rozpotu 2007


Píjmy :


231 10 1122 da právnických osob obec + 240.013,- K

231 10 1334 odvody za odntí zem.pd. fondu + 14.525,- K

231 10 4116 dotace Ministerstvo kultury – VISK + 33.000,- K

231 10 4122 dotace Krajský úad – lípy + 44.500,- K

231 10 4222 dotace Krajský úad – veejné osvtlení + 324.000,- K

Píjem 656.038,- K

231 10 8115 financování ( prostedky z roku 2006) + 104.875,- K


Píjmy celkem 760.913,-K


Výdaje :


231 10 33 14 5172 zahájení automatizace místní knihovny Rce + 39.000,- K

231 30 37 45 5171 údrba zelen – lípy + 50.000,- K

231 30 36 31 6121 veejné osvtlení + 420.000,- K

231 10 63 99 5362 da práv. osob za obec + 240.013,- K

231 10 64 02 5366 fin. vypoádání (vratka z voleb z roku 2006) + 11.900,- K
Výdaje celkem 760.913,- K
Ing. Aleš Šrytr

starosta


Vyvšeno : 14.4.2007


Sejmuto :