Na obsahDrobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Diskuse » strana 6

Diskuse

Zapojit se

Security Image

Nevhodné příspěvky nebo příspěvky z open proxy budou bez varování odstraněny.

Příspěvky

Jana Hloušková

Tady bývávalo tak hezky... To už je ale dávno...

BBB

Pane Pavlikoviči, pokud chcete někoho kritizovat za vyjadřovací schopnosti, tak nejprve začněte u sebe. Neumíte gramatiku, syntax vět postrádá smysl. Takto byste těžko uspěl u žádosti o dotaci. Předchozí starostka by jistě potvrdila, co to dalo práce. Bohužel současné zastupitelstvo řeší nesmyslné hádky a neustále stížnosti, což jim dosti bere z kapacity. A vy tomu taky nepomáháte.

Josef Pavlikovič

Pane neznámý,uvažoval jsem,zda mám na tuto anonymní reakci na můj diskusní příspěvek reagovat.Lidé,kteří se zastřešují anonymitou nepovažuji za diskusní partnery,jsou nevěrohodní.Je zřejmé,že nemáte vyjadřovací schopnosti.Výrazy,které používáte,vybočují z běžné konverzace.Jsem občanem Radimovic,aktivně jsem se účastnil voleb a to mně opravňuje zaujímat stanoviska k situaci v obci.Svým postojem,který jste vyjádřil svojí reakcí,patříte k lidem,kteří nemají reálný a objektivní pohled na věci veřejného zájmu.Upřednostňujete zájmy osobní.V obci,ve které žiji,mě zajímají řešení,které jsou prioritní současné doby.Mohu Vás ujistit,že jsem v minulosti vyvíjel dostatek aktivity ve prospěch občanů,kteří s toho budou těžit dlouho do budoucnosti.V současné době mi ta aktivita bohužel již chybí.To ovšem není důvod,abych nezveřejnil svoje připomínky.Můj příspěvek do diskuse obce ze dne 14.2.2020 nebyl jenom krytický,ale k zamyšlení pro zastupitelstvo obce,kam směřovat činnost.Na další podobné příspěvky již nebudu reagovat.

AAA

Opravdu je nutné stále jen kritizovat, nezvednout zadek a jen si stěžovat. Všichni občané měli možnost se podílet na chodu obce, ale realita je taková, že kecání od stolu je zkrátka nejrychlejší varianta, ale podílet se na chodu obce, přiložit ruku k dílu, to už se Vám nechce !! Kdyby to bylo naopak lidi by Vás, pane Pavlikoviči , v obci znali, ale opak je pravdou .. takže pokud chcete kritizovat, vylezte někdy z domu a ze zahrady a jděte mezi lidi.

Josef Pavlikovič

14.2.2020 Zastupitelstvu obce Radimovice. Od voleb do zastupitelstva uplynula dostatečná doba,aby občan posoudil,jak zastupitelstvo pracuje ve prospěch obce a občanů. Před volbami všichni uchazeči o práci v zastupitelstvu prezentovali plány na zlepšení situace v obci,poukazovali na nedostatky,které je nutné řešit a udělají vše pro zlepšení.Hodnocení co se v obci zlepšilo je evidentní,že všichni zapomněli na předvolební sliby a nebo nejsou dostatečně kompetentní věci řešit.Nezaznamenal jsem vypracování investičního plánu zastupitelstva na dobu čtyřletého volebního období,který by obec posunul ke zlepšení života občanů. Vypracovaný plán poskytuje občanům možnost vyjádření a umožní připomínky. Zastupitelstvo je řízený orgán starostou.Starosta je manažer ve službách státu.Pokud se jedná o uvolněnou funkci je finančně honorován a je povinen odvádět dobrou práci ve prospěch obce. Místní zastupitelstvo tento způsob práce neakceptuje.Nechápu diskuse okolo velkokapacitního kontejneru na biologický odpad.Tento odpad se má vracet zpětně do půdy.Související náklady,kontejner,odvoz,likvidace odpadu hradí všichni občané.Kontejner by sloužil malému okruhu občanů.Obci,která nemá kanalizaci,plynofikaci nastanou v budoucnu velké problémy.Finanční prostředky se velmi často proinvestují za neúčelné akce,místo zamyšlení na budoucnost pro další generace.Toto jsou záležitosti stále aktuální a odkazy,že se něco v minulosti zameškalo jsou neopodstatněné.Nyní je možné získat finanční prostředky na dobře připravené investice z mnoha směrů,DOTAČNÍ FOND, MPMR,KRAJ a další možnosti.K tomu je ovšem zapotřebí znalosti a technické myšlení.V současné době je vytvářen tlak ve světovém,evropském měřítku včetně České republiky na zvyšování třídění odpadu.Na podporu tohoto záměru je stanoveno:kdo více třídí méně platí,kdo více třídí dostane obec více peněz,V Radimovicích je situace opačná,kdo více třídí více platí.Pokud se obec chce zapojit do do zlepšení životního prostředí musí proto něco udělat.Vymezený prostor pro skladování odpadů je naprosto nevyhovující,malý prostor,nepořádek.Občané by měli být více motivováni ke třídění odpadu zejména snížením části nákladů za svoz odpadu z rozpočtu obce.Při srovnání cen v Libereckém okresu se v Radimovicích platí nejvíce.To rozhodně není cesta ke zvýšení třídění.Při pohledu na rozpočet obce na rok 2020 jsou některé položky v kapitole výdajů neprůhledné a zpochybnitelné. K tomu se vyjádřím v příštím příspěvku.

Rulcová Karin

Co se týče paagrafu 2219 tak ten máte v okruhu výdajů a nikoliv v příjmech/když jste částku 2000,- Kč obdrželi.Nepřišla jsem druhý den, protože ten den byl obecní úřad zavřen, tak až následující den a paní Holubcová hledala, na kterou položku je částka 2000,- Kč zaúčtována, ale nenašla ji a dokonce říkala, že se asi se zápisem něco stalo, když si to prohlížel p. Marek. Záležitost pí Pinkavové je pro mne vyřízená a zůstává pravdou co jsem psala v minulém příspěvku. Škoda, že nemáme zvukové nahrávky diskuzí. Proto je pro mne další diskutování skončeno.

Ondřej Zoubek

Dobrý den pani Rulcová, na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2019 bylo přítomno 6 zastupitelů a 7 občanů včetně vás. Všichni váš dotaz na zaúčtování částky slyšeli, a slyšeli také odpověď paní Holubcové, že toto bylo zaúčtováno na paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací. Druhý den, když jste přišla osobně si stěžovat, že na toto nemusí být od obce požadována darovací smlouva, byly vám vysvětleny detaily a v účetnictví ukázána zaúčtovaná částka. Další vaše dotazy, jakožto i vaše neustálé dotazy na popelnice směrujte na obecní úřad na základě písemné žádosti dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Co se týče paní Pinkavové, já osobně jsem bral její telefonát a zapisoval její účast a vybrané jídlo. Od ní osobně žádná stížnost do současné doby nebyla zaznamenána. Celý váš příspěvek do diskuse na veřejném zasedání zastupitelstva jsme všichni slyšeli a je naprosto přesně zapsán v zápise ze zasedání. Ondřej Zoubek

Rulcová Karin

poopravila bych zápis ze schůze zastupitelstva 9.12.2009 pí Holubcová sice řekla, že částka byla zaúčtována, ale bohužel nevěděla kam.Dále co se týče pí Pinkavové, tak ta mi ukázela mobilní telefon, kde je 6x voláo na tel.č. 485146101 a nikdo ho nezvedl.Co se týče věku 93 let to bylo opraveno na 88 let a je to pí. Pinkavová. O žádné druhé paní které 93 let nebyla řeč, pouze jsem řekla, že se nedovolala ještě jedna paní a ta nechce být jmenována.

Hana Hanušová

V pondělí 11.11.2019 bude z provozích důvodů knihovna zavřena. Budu se na Vás těšit opět v pátek 15.11.2019, 16-17:30. Pěkný den

Dagmar Šrytrová

Pane starosto, informaci, že od 1.10.2019 nastoupí nová knihovnice jsem samozřejmě od paní Fraňkové měla, ale nevěděla přesnou otevírací dobu a od kdy ke změně má dojít. Pokud byl technický problém na straně provozovatele stránek uveřejnit tuto zprávu (ovšem ve dnech 30.9. a 4.10. takový problém nebyl, neboť informace na www obce byly uveřejněny), tak stačilo informaci dát na nástěnku před obecní úřad.