Na obsahDrobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Novinky » Minimum zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu v ČR

Minimum zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu v ČR

Dbejme na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Chraňme svého popeláře - mysleme na pracovníky odpadových firem a neodkládejme své odpady mimo kontejnery a popelnice, aby s nimi popeláři nemuseli přijít do přímého kontaktu.

  • Pokud NEJSME v karanténě – nakládejme se svými odpady jako doposud a třiďme, jak jsme zvyklí. ALE soustřeďme se více na zmenšení objemu – maximálně sešlapávejme a mačkejme odpad tak, aby kapacita kontejnerů vydržela co nejdéle. Směsný odpad nadále ukládejme do černých kontejnerů.
  • Pokud JSME v karanténě – po tuto dobu netřiďme odpady = neukládejme je do barevných kontejnerů. Veškerý odpad odkládejme do pevného plastového pytle, případně dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažme a na povrchu ošetřeme dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžeme odlžit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejme do plastového pytlíku a zavázané jej vhazujme do popelnic a kontejnerů na směsný odpad. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ je nedávejme do barevných kontejnerů (papír, plast, textil). Chraňme tak společně pracovníky třídících linek, kterým by jinak hrozilo riziko nákazy.

SNAŽME SE MINIMALIZOVAT CELKOVÝ OBJEM A MNOŽSTVÍ ODPADŮ:

  • ODLOŽME NA POZDĚJŠÍ DOBU JARNÍ ÚKLIDY DOMŮ A ZAHRAD, OMEZME ODPAD Z ÚKLIDU DOMŮ A BYTŮ, PROBÍRKY ŠATNÍKŮ apod. = snižme množství odpadů, které nenív současné době nutné produkovat,
  • neplýtvejme potravinami,
  • zmenšujme objem veškerých odpadů, které vyhazujeme.