Na obsahDrobečková navigace
Nacházíte se: Hlavní strana » Diskuse » strana 3

Diskuse

Zapojit se

Security Image

Nevhodné příspěvky nebo příspěvky z open proxy budou bez varování odstraněny.

Příspěvky

Miloš Tomšů

Paní starostko, možná by neškodilo, kdyby jste si pořádně prostudovala mojí stížnost, zaslanou na MěÚ Turnov, OŽP. V této stížnosti jste jasně jmenována Vy i zastupitelstvo. Miloš Tomšů

Dagmar Šrytrová

Pane Tomšů, na Váš dotaz k zobrazování příspěvků Vám odpověděl p. Rejha. Obec Radimovice obdržela z MÚ Turnov nikoli stížnost na mě a potažmo zastupitelstvo obce, kvůli nedodržení zákonů, jak píšete, ale upozornění na černé skládky na území obce Radimovice a to v lokalitě na okraji lesa p.p.č. 1227 a na p.p.č. 1057 vše v k.ú. Radimovice u Sychrova. Znovu opakuji, že obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromáždění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Radimovice, Ministerstvo vnitra ČR posoudilo se závěrem, že je v souladu se zákonem. Právní rozbor z ministerstva vnitra k OZV č. 1/2015 Vám byl předán na zasedání zastupitelstva obce dne 12.6.2017. Pokud chcete podávat stížnost na zastupitelstvo obce, tak byste měl konkrétně uvést, jaké platné zákony zastupitelstvo nedodržuje. Pro všechny zájemce o tuto problematiku bude na úřední desce uveřejněn závěr ministerstva vnitra k OZV č. 1/2015 a upozornění z MÚ Turnov – černé skládky na území obce Radimovice. Co se týká řešení skládky bioodpadu v lokalitě na okraji lesa p.p.č. 1227,vlastníkům pozemku jsem předala dopis z MÚ Turnov s žádostí o odstranění odpadů a instalaci informační cedule se zákazem skládky. V druhé lokalitě za sportovištěm je také instalována informační cedule se zákazem skládky, občané přilehlých nemovitostí byli dopisem informováni, aby k odkládání bioodpadu využívali domácí kompostéry nebo velkoobjemový kontejner, který je v předem daném termínu přistaven na návsi. Spolky byly také upozorněny o zákazu ukládání bioodpadu. Skládka bioodpadu bude zlikvidována a dojde k umístění kompostéru. Dagmar Šrytrová

Miloslav Rejha

Dobrý den pane Tomšů, existuje řada možných příčin, proč se Váš příspěvek nezobrazí v diskusi: Chybná captcha (špatně opsaný text z obrázku nebo vypršení časového limitu), neodsouhlasení zpracování osobních údajů, příspěvek neprojde přes spamfiltr (obsahuje vulgarity apod.) nebo se přeruší Vaše připojení k internetu apod. V takových případech se příspěvek do fóra vůbec neuloží a Vám se místo poděkování za příspěvek zobrazí nějaké upozornění. Příspěvky porušující zákon (např. zveřejňování osobních údajů dalších občanů bez jejich souhlasu), spam nebo urážky mohou být samozřejmě smazány nebo upraveny dodatečně. Poslední příspěvek, který byl z fóra smazán, byl z 16. 5. - nebyl od Vás a nebyl ani v češtině.

Miloš Tomšů

Paní starostko, vidím, že zobrazování mých příspěvků provázejí i nadále nějaké problémy. Včera jsem se Vás totiž ptal, proč říkáte p. Šulcovi, že jsem ho udal kvůli černé skládce, když velice dobře víte, že stížnost jsem podával na Vás, potažmo zastupitelstvo, kvůli nedodržování platných zákonů. Řečí politiků vědomě mluvíte nepravdu. Já jsem Vám to sice napsal otevřeněji, ale jak je vidět, příspěvky, které nevyhovují se prostě nezobrazí. Jsem velmi zvědav, zda tento můj příspěvek bude mít stejný osud. Zároveň bych se Vás rád zeptal, co jste učinila proto, aby obec, potažmo hasiči, sekáním svého pronajatého prostoru nevytvářeli i nadále černou skládku za obecním hřištěm. Děkuji za odpověď . Miloš Tomšů

Miloš Tomšů

Vážená paní starostko, děkuji Vám za Vaši odpověď. Nevím, proč nechcete vzít na vědomí, že povinnost likvidace a odvozu má obec a nikoli občan. Jak jsem Vám již několikrát sdělil, nebudu přebírat povinnosti obce a odvážet bioodpad osobně na kompostárnu na Malém Rohozci. Nevím, proč jsou pro Vás lepší černé skládky v katastru obce, než jedna povinnost , která je naprosto neoodiskutovatelná. Tento názor není jen můj osobní, ale ostatní občané se asi raději nechtějí s Vámi pouštět do sporů. Nutíte mě podstoupit další kroky, což nebyl v žádném případě můj úmysl. Miloš Tomšů

Dagmar Šrytrová

Vážený pane Tomšů, nevím proč se Váš příspěvek nezobrazil na diskuzním fóru. Na zasedání zastupitelstva obce dne 14. května jste byl přítomen, když se projednával svoz bioodpadu v roce 2018, proto mi není jasný Váš dotaz. Otázky, které jste psal na diskuzní fórum dne 23. dubna Vám byly zodpovězeny na zasedání zastupitelstva 14. května. Pokud Vám termíny přistavení kontejneru na návsi na trávu a větve nevyhovují, máte možnost odvést biologicky rozložitelný odpad na kompostárnu na Malý Rohozec.

Miloš Tomšů

Vážená paní starostko, nevím z jakého důvodu, ale můj předešlý příspěvek se neobjevil na diskusním fóru. Zopakuji tedy svůj dotaz znovu a tentokrát již naposledy. Myslíte Vy a zastupitelstvo vážně termíny uvedené v zápisu ze zastupitelstva ze dne 14.5.2018. Znovu Vám připomínám povinnost obce na zajištění odvozu a likvidace bioodpadu. Děkuji za odpověď. Miloš Tomšů

Radim Pinkava

Jsem také pro regulaci hlučných činností vyhláškou. Slušnost zjevně nefunguje. Není jediná neděle, aby bylo ticho. Dnes 6.5. v 10 borec s cyrgulou... V neděli a o svátek se zkrátka volní, když to ty lidi nechápou, co s nima pak?

Dagmar Šrytrová

Dobrý den, paní Bílková, Vaši žádost o regulaci hlučných činností předložím na zasedání zastupitelstva 14.5. Návštěvníkům Radimovic děkuji za jejich zájem o naši obec.

Ladislav Dvořák ml.

Dobrý den všem i panu Turistovi. Bydlím v obci již 40 let. Respektive bydlím 40 let na vesnici. Za těch 40 let se tu opravdu hodně změnilo ve všech směrech. Nemám ale pocit, že bychom já nebo mé okolí žili necivilizovaně. A dost pochybuji o tom, že s novými nařízeními a vyhláškami k nám rázem vtrhne větší civilizovanost. Každopádně předpokládám, že prosbou manželů Bílkových se bude zabývat zastupitelstvo obce na svém příštím zasedání dne 14.5. Na konec bych chtěl ještě pochválit obecní webové stránky asi za jejich přehlednost a vůbec fungování, protože jak je vidět, tak do diskuse se celkem akčně zapojují i turisté a návštěvníci obce, kteří neváhají okamžitě informovat a sdělit občanům Radimovic své poznatky, připomínky a doporučení. A jestli jeden z pánů Král nebo Turista je ten z návštěvníků, kterému jsem v neděli pomáhal opravit jeho rozbité kolo, tak ať se klidně zase staví. Můžeme zajít na pivo a vše probrat tam. Nebo ať dorazí na to zastupitelstvo. S pozdravem L.Dvořák ml.


Sdílet pomocí nástroje
 
Přejít nahoru
Přejít nahoru